Liên hệ

CÔNG TY TNHH KHANG MINH

Địa chỉ: 18 A2 Yersin, P.10 – Đà Lạt – Lâm Đồng – Việt Nam

Email: khangminhdl@gmail.com
Điện thoại: 02633 81 3388
Fax: 02633 813389

http://www.khangminh.com.vn

Khách hàng có xem trực tiếp các sản phẩm tại cửa hàng – theo bản đồ.

Thiết kế bởi Thiết kế Web Đà Lạt