Liên hệ

CÔNG TY TNHH KHANG MINH

Địa chỉ: 18 A2 Yersin, P.10 – Đà Lạt – Lâm Đồng – Việt Nam

Email: khangminhdl@gmail.com
Điện thoại: 0633813388
Fax: 0633813389

http://khangminh.com.vn

Khách hàng có xem trực tiếp các sản phẩm tại showroom theo hướng dẫn chỉ đường bản đồ bên dưới.

Thiết kế bởi Thiết kế Web Đà Lạt