Ngói màu Thái Lan M002

Đặc điểm

M02-Hinhthietke

Đơn vị tính : Viên.

Kích thước  khi lợp : 33x42cm.

Số lượng viên cho 1m2 : 9.8 đến 10.4 Viên.

Lợp tùy theo khoảng cách mè cho phép là 32cm đến 34cm.

Trọng lượng viên: khoảng 4kg/viên.

 

Lưu

13,500đ
Thiết kế bởi Thiết kế Web Đà Lạt