Hotline: (0263) 381 3388 – 381 3389

Ngói lấy sáng

Đặc điểm

Kích thước ngói 420 x 330 mm
Kích thước sau khi lợp 360 x 310 mm
Định lượng cho 1m2 10 viên/m2
Trọng lượng cho 1 viên 0,8 kg
Trọng lượng cho 1m2 7,2 kg/m2

Các sản phẩm cùng loại

Thiết kế bởi Thiết kế Web Đà Lạt