Hotline: (0263) 381 3388 – 381 3389

Sản phẩm

Đặc điểm

Rộng 950 mm
 Dài 2000 mm
 Dày 3 mm
 Chiều cao sóng 38 mm
 Số sóng 10   sóng
 Diện tích hữu dụng 1 tấm ngói 1,56 m 2
 Trọng lượng 1 tấm ngói 6,4  kg
 Trọng lượng trên 1 m2 3.2 kg / m 2

Màu sắc

Các sản phẩm cùng loại

Thiết kế bởi Thiết kế Web Đà Lạt